kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/21805 E., 2003/4060 K.

İKRAR

SUÇ UYDURMA

UYDURMANIN İNANDIRICILIĞI

 

“ÖZET”

İFTİRA SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ İÇİN, SORUŞTURMAYA OLANAK VERECEK NİTELİKTE OLMASI GEREKİR. KARAKOLA YAPILAN BAŞVURUNUN CİDDİ BULUNMAYIP SORUŞTURMA YAPILMAMASI DURUMUNDA SUÇ OLUŞMAZ. SANIĞIN SUÇUNU İTİRAF EDİP OLAYI ANLATMASI HALİNDE TCY’NIN 59. MADDESİUYGULANMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- TCY.nın 283. maddesinde düzenlenen suç uydurma suçunun oluşabilmesi için uydurmanın soruşturmaya olan ak verecek nitelikte bulunması gerekmektedir. Sanığın üzerinde paraların gaspedildiği yolundaki karakola yaptığı başvuru sonucunda, ilk bakışta inandırın bulunmaması nedeniyle polislerce soruşturma aşamasına geçilmediğinin anlaşılması karşısında sanığa yükletilen suçun öğelerinin oluşmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmemesi,

2- Kabule göre, karakola başvurudan hemen sonra suçunu itiraf edip olayın doğrusunu anlatan ve dosya içeriğine göre herhangi bir olumsuzluğu görülmeyen sanığın kişiliğinin hangi bulgularla olumsuz bulunduğu açıklanmadan cezasının alt sınır aşılarak belirlenmesi ve ayrıca TCY.nın 59. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Emre müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA