kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/3155 E., 2003/4590 K.

SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ

YEDİEMİNDEKİ BALTA HAKKINDA KARAR

 

“ÖZET”

1) SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ AÇISINDAN İMZACI TANIKLARIN BEYANLARINA BAŞVURULUP, YEDİEMİN EDİLMİŞ BULUNAN EMVAL ÜZERİNDE DE UZMAN BİLİRKİŞİ EŞLİĞİNDE GEREKLİ İNCELEME YAPILARAK SUÇA KONU EMVALİN MEŞE AĞAÇLARININ GÖVDELERİNDEN Mİ YOKSA DALLARINDAN MITEMİN EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA BELİRLENECEK DURUMA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİNİ GEREKİR. 2) YEDİEMİNDE BULUNAN SUÇ ALETİ BALTA HAKKINDA HERHANGİ BİR KARAR VERİLMEMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Davanın dayanağını oluşturan suç tesbit zaptı içeriğinde sanıkta yakalanan emvalin yaş meşe odunları olduğu belirtilmiş, meşe dal odunu olduğuna dair bir tesbit bulunmadığından, suç vasfının belirlenmesi açısından imzacı tanıkların beyanlarına başvurulup, yediemin edilmiş bulunan emval üzerinde de uzman bilirkişi eşliğinde gerekli inceleme yapılarak suça konu emvalin meşe ağaçlarının gövdelerinden mi yoksa dallarından mı temin edildiği tesbit edildikten sonra belirlenecek duruma göre sanığın hukuki durumunun tayini gerektiği gözetilmeyerek bu yönden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Yedieminde bulunan suç aleti balta hakkında herhangi bir karar verilmemesi,

3- Hükümden sonra 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasanın birinci maddesiyle değiştirilen TCK.nun 30. maddesi uyarınca sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının ağır para cezasının çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş Sanık ve O yer C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 8.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA