kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/7480 E., 2007/6247 K.

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ

KAZANILMIŞ HAK

“İçtihat Metni”

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun basit cinsel istismarı suçlarından sanık Hüseyin ‘in bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçlarından mahkümiyetine dair Salihli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15.3.2007 gün ve 2007/20 Esas, 2007/59 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Salihli 2.Asliye Ceza Mahkemesinin cinsel istismar suçundan dolayı sanığın 3 yıl hapis cezasıyla tecziyesine ve 5275 sayılı Yasanın 108.maddesi uyarınca infazdan sonra bir yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin 08.09.2005 tarihli hükmünün sadece sanık müdafiinin temyizi üzerine bozulduğu ve aleyhe temyiz bulunmadığı halde, kazanılmış hakkı dikkate alınmadan sonradan kurulan hükümde dört yıl hapis cezası verilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri sürelerinin iki yıl olarak belirlenmesi suretiyle CMUK’nun 326. maddesine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi gözetilerek CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı yasanın 322.maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, CMUK.nun 326.maddesi gereğince hüküm fıkrasındaki nitelikli cinsel istismar suçundan tayin edilen 4 yıl hapis cezasının 3 yıla, iki yıl olan denetimli serbestlik tedbiri sürelerinin ise bir yıla indirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 17.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA