kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/5001 E., 2007/6557 K.

DAVA ZAMANAŞIMI

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

“İçtihat Metni”

Müstehcen içerikli CD satmak suçundan sanık Cüneyt ‘nın yapılan yargılanması sonunda; kamu davasının zamanaşımı sebebiyle 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e maddesi gereğince düşürülmesine dair İstanbul 6. Çocuk Mahkemesinden verilen 14.11.2006 gün ve 2006/56 Esas, 2006/178 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle gereği düşünüldü:
Savunması alınamayan sanığın CUMK.nun 223. maddesi uyarınca duruşmalardan kaçması sebebiyle 24.09.2002 tarihli oturumda gıyaben tutuklanmasına karar verildiği ve zamanaşımını kesen bu işlem sebebiyle hüküm tarihi itibarıyla zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Emanete alınan CD’ lerin içeriklerinin belirlenmesi suretiyle müsaderesi ya da iadesi hususunda bir karar verilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1 maddesi gözetilerek CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA