kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2007/129 E., 2007/6592 K.

MUHAKEME ŞARTI

ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Korku Ve Panik Yaratacak Tarzda Silahla Ateş Etme suçuna ilişkin olarak;

Silah niteliğinde bulunmayan kurusıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin 765 sayılı TCK.nun 264/7 ve 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan, içinde silah ögesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Mala Zarar Verme suçu ile ilgili temyize gelince;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak,

a) 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5/1.maddesinin “Kanunlarda öngörülen ağır para cezaları, adli para cezasına dönüştürülmüştür” şeklindeki amir hükmü nazara alınmadan ağır para cezasına hükmedilmesi kanuna aykırı,

b) Sanığa atılı suçun şikayete tabi olması nedeniyle hükümden sonra yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunun 23.maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK.nun 231.maddesinin “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na ilişkin hükmü uyarınca hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ile C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 20.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA