kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/10113 E., 2007/8359 K.

VEKİLİN DAVAYA KATILMASI

YAKINMA İRADESİ

“İçtihat Metni”

Irza geçmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından sanık Cem ‘nın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan beraetine dair Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.03.2006 gün ve 2004/193 Esas, 2006/71 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Müşteki vekilinin 28.03.2006 tarihli oturumda yakınma iradesini belirten beyanı karşısında davaya katılmak isteyip istemediği sorulup, katılmak istediğini bildirmesi durumunda katılma kararı verilmesi, vekilininde katılan vekili olarak duruşmalara kabulü gerektiği nazara alınmayarak CMK.nun 234/b-2 ve 238/2. maddesine aykırı davranılması,

Kanuna aykırı, bu itibarla müşteki vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi de nazara alınarak CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA