kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/2225 E., 2007/5676 K.

EKSİK SORUŞTURMA

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre suçta kullanıldığı kabul edilen tabancanın zoralımı yerine ruhsatı veren idareye teslimine karar verilmiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılmış ve yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Olayın görgü tanıkları oldukları ileri sürülen mağdur ve sanığın müşterek çocukları yöntemince çağırılıp dinlenmeden eksik soruşturma ile hüküm kurulması,

2- Tehdit suçunu oluşturan sözlerin nelerden ibaret olduğunun denetime olanak verecek biçimde (karar yerinde) açıklanmaması,

3- Yeniden hüküm kurulmakla önceki hüküm ortadan kalkmasına karşın, “765 sayılı TCY.nın 191/2.ve 59.maddeleri uyarınca verilen 5 ay hapis cezasına ilişkin hükmün korunmasına” karar verilerek önceki hükme gönderme yapılması,

4-Sanığın anne adının nüfus kaydına göre yanlış yazılması,

Yasaya aykırı ve sanık Baki K……’un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.06.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA