kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/1755 E., 2007/5663 K.

ETKİN DİRENME

GECİKME ZAMMI

SUÇUN HUKUKİ VASIFLANDIRILMASI

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Sanıklar Süleyman , Ali ve Bekir ‘ın temyizinde;

Temyiz edenin temyiz davasını geri aldığı,

Anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CYY.nın 317.maddesi uyarınca sanıklar Süleyman , Ali ile Bekir müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

2-Sanıklar Hilmi , Ali Osman , Fatih ve Sinan ‘nin temyizine gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Olay tutanağı içeriği ile yakınan ve tanık görevlilerin aşamalarda özde değişmeyen anlatımlarına göre, sanıklar Fatih ve Sinan in katıldıkları kavgaya müdahale eden jandarma görevlilerine sövüp saldırıda bulunma eylemlerinin bütün halinde görevliye etkin direnme suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2-Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanıklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23 ve 24. (5560 sayılı Yasayla değişik 5271 sayılı CYY.nın 231 ve 253.) maddelirinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmemesi,

3-5275 sayılı Yasanın 122.maddesi ile 647 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmış olması ve aynı Yasanın 106.maddesinde de öngörülmemesine karşın, süresinde ödenmeyen para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar Hilmi , Ali Osman , Fatih ile Sinan müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.06.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA