kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/2297 E., 2007/8985 K.

KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

LEHE OLAN YASA

YETERSİZ GEREKÇEYLE KARAR VERME

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Gazetede köşe yazarı olan sanığın trafik görevi yapan katılanı hedef alarak “Türk Silahlı Kuvvetlerine yakışmayan astsubay”, başlığı ile yazdığı yazıda “Benim gibi görme özürlü astsubaya soruyorum....eğer çok tapan sıkıyorsa gel Cumartesi gecesi 06 plakalı araçları kontrol et... o zaman bu astsubay delikanlıymış derim” sözleriyle katılan hakkında küçük düşürücü değer yargılarında bulunularak eylemi hukuka uygun kılan haber verme ve eleştiri sınırların aşıldığı ve TCY.nın 7/2 ve 5252 sayılı Yasanın 9/3 madde ve fıkralarına uyarınca 765 ve 5237 sayılı TCY.nın eylemine uyan ilgili hükümlerinin ayrı ayrı uygulanıp, birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle sanık yararına olan hükmün belirlenip uygulanması yerine gözlerin düşünce ve kanaat özgürlüğü kapsamında kaldığı biçiminde yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,,

Yasaya aykırı ve katılan Ercan S….vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA