kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/23138 E., 2007/9098 K.

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Erdal hakkında yapılan duruşma sonunda; ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin YAVUZELİ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30/11/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 29/11/2006 tarihli tebliğname ile 19/12/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre;

Suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Uzman hekim raporlarıyla işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneği bulunmadığı saptanan ve suç tarihinde 14 yaşında olan sanık hakkında, 2253 sayılı Yasanın 12/1. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek, uygulama koşulları bulunmayan 5237 sayılı TCY.nın 145. maddesi ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan Orman Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 18/09/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA