kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/3472 E., 2007/7955 K.

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZALARINA KARŞI GECİKME ZAMMI

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;

1- Sanığın, arkasından olumsuz sözler söylenmesine istememenin kendisi için bir hak oluşturduğu, bu itibarla, “sağda solda arkamdan konuşmasın, hakkımda bir söz gelirse onu vuracağım” biçimindeki tehdit sözlerinde iradeyi zorlama öğesinin bulunmadığı eylemin 765 sayılı Yasanın 191/1 maddesine uyduğu gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de; 5275 sayılı Yasanın 122.maddesi ile 647 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yasanın 106.maddesinde de süresinde ödenmeyen para cezalarına gecikme zammı öngörülmemiş olduğunun gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ve sanık E Koç’un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA