kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2004/3648 E., 2004/12650 K.

ERTELİ MAHKUMİYET

İŞGAL VE FAYDALANMA

 

“ÖZET”

I) SUÇ YERİNDE ORMAN KADASTROSU YAPILMADIĞINA VE SUÇ YERİ DE ORMAN DIŞINDA BİR YAYLA OLMADIĞINA GÖRE OLAYIN 4342 SAYILI KANUN HÜKÜMLERINE GÖRE DEĞİL, 6831 SAYILI KANUNUN HÜKÜMLERI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDIRİLMESI VE BU DURUMDA 6831 SAYILI KANUNUN 93/1. MADDESİ İLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEKTEDİR. 2) KABUL VE UYGULAMAYA GÖRE DE; SANIGIN ERTELİ ESKİ MAHKUMİYETİNİN SUÇ TARİHİ VE VASFI ESAS ALINARAK 4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALDIGI VE BU NEDENLE DE TCK.NUN 95/2. MADDESİNİN TATBİK EDILEMEYECEGİNİN GÖZETİLMEMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahalli bilirkişi beyanına göre işgal olunan yaylak yeri değeri pek hafif olmakla tebliğnamenîn 3. numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiş ve sair itirazlar da yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Kabile uygun olarak mahallinde yapılan keşif sonrası düzenlenen raporlardan yerin orman içi yaylak (yayla) olup bu yerde yeni ve kalıcı olarak yapılan inşaatın ormanda işgal ve faydalanma suçunu oluşturacağı, yayla ve meranın orman sayılmaması için orman hudutları dışında olması veya orman sınırı içinde olmakla beraber orman kadastrosu yapılırken bir iç parsel şeklinde yayla olarak tespit edilmesi gerektiği dairemizin süreklilik gösterilen uygulaması ile belirlenmiştir. Suç yerinde orman kadastrosu yapılmadığına ve suç yeri de orman dışında bir yayla olmadığına göre olayın 4342 sayılı Kanun hükümlerine göre değil, 6831 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekeceği ve bu durumda 6831 sayılı Kanunun 93/1. maddesi ile cezalandırılması gerektiği gözetilmeden açıklanan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

I-sanığın erteli eski mahkumiyetinin suç tarihî ve vasfı esas alınarak 4616 sayılı Kanun kapsamında kaldığı ve bu nedenle de TCK.nun 95/2. maddesinin tatbik edilemeyeceğinin gözetilmemesi,

II-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın kusurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve O yer C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 2.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA