kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2004/3204 E., 2004/10825 K.

AĞAÇ KESMEK

 

“ÖZET”

SANIĞIN SUÇA KONU AĞAÇLARI KESTİĞİ YERİN ORMAN OLAMADIĞI BELİRLENMIŞ BULUNMASINA GÖRE 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 1. MADDESİ (D BENDİNE )GÖRE BU TÜR MEZARLIKLARDA BULUNAN VE ORMANLARDA YETİŞEN CİNSTEN AĞAÇLARI KESMENİN ORMAN İDARESİNİN İZNİNE BAĞLI OLDUĞU İZİNSİZ KESMENİN İSE AYNI YASANIN116/B MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURACAĞI OK’NUN 116/B MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN FİİLLER İŞLENMESİ HALİNDE AYNI YASANIN 109. MADDESİ GEREĞİNCE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerine görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1-Sanığın suça konu ağaçları kestiği yerin kadim ve halen kullanılan köy mezarlığı olduğu olay yerinde yapılan keşifte hazır bulunan mahalli bilirkişi Mehmet’in yeminli beyanı, bilirkişi raporu ve imzacı tanık beyanlarıyla anlaşılıp orman olmadığı belirlenmiş bulunmasına göre 6831 sayılı Orman Kanunun 1. maddesi (D) bendine göre bu tür mezarlıklarda bulunan ve ormanlarda yetişen cinsten ağaçları kesmenin orman idaresinin iznine bağlı olduğu izinsiz kesmenin ise aynı Yasanın 116/b maddesindeki suçu oluşturacağı Orman Kanunun 116/b maddesinde öngörülen fiilen işlenmesi halinde aynı Yasanın 109. maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği gözetilmeyerek suç vasfının belirlenmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-26.02.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değiştirilen TCK.nun 30.maddesi uyarınca para cezalarında 1000 TL.nın küsuratının atılması lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hüküm bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA