kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2007/10866 E., 2008/1498 K.

LEHE OLAN HÜKÜM

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

TÜRK MİLLETİ ADINA,

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine.Ancak;

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı yasanın 9/3 maddesine göre, önceki 765 sayılı TCK’nın bütün hükümleri ile sonraki 5237 sayılı yasanın bütün hükümlerinin somut olaya uygulamasının ayrı ayrı yapılmasının gerekmesi karşısında, 5237 sayılı yasanın 32. maddesi ve aynı yasanın 57. maddesi uyarınca uygulanacak olan akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri hükümleri ile 765 sayılı yasanın 46. maddesi hükümlerinin sonuçlarının hükmün gerekçesinde gösterilip sonucuna göre lehe yasa uygulamasının yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 05.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA