kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/1909 E., 2007/10941 K.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

NİTELİKLİ HIRSIZLIK

SUÇA TEŞEBBÜS

UZLAŞMA

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Eren hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin GAZİANTEP 7.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12/07/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi O Yer C.Savcısı ile sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 25/01/2006 tarihli tebliğname ile 02/02/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)-Sanık savunmanının son oturumda, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istemesi karşısında, 765 sayılı Yasa uyarınca hükmolunacak para cezasının 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca ertelenip ertelenmeyeceği tartışılarak ve ertelemenin hukuki sonuçları da gözetilerek, sonucuna göre sanık yararına olan yasanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2)-Sanık hakkında hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23 ve 24. maddelerinin değerlendirilmesi zorunluluğu,

3)-Kabule göre de;

a)-Yakınana ait otomobilin kilitli kapısını bıçak ile açarak içinden suça konu eşyayı alan sanığın eyleminin 5237 sayılı TCY.nın 142/1. maddesinin (b) bendine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı maddenin (e) bendiyle uygulama yapılması,

b)-Sanığın çaldığı eşya ile olay yerinden uzaklaştığı sırada kesintisiz takip olmaksızın kolluk görevlileri tarafından kuşku üzerine yakalandığının anlaşılması karşısında, suçun tamamlandığı düşünülmeden, 5237 sayılı TCY.nın 35/2. maddesi uyarınca cezasından indirim yapılması,

c)-5275 sayılı CGİK.nun 106/4. maddesi uyarınca çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezalarının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeden, 5237 sayılı Yasanın 52/4 maddesi uyarınca ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısı ile sanık Eren savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 25.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA