kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/340 E., 2007/10488 K.

LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL

MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Burcu hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin ORDU 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15/09/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 22/12/2005 tarihli tebliğname ile 02/01/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:


Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca sanık yararına olan hükmün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağı gözetilerek, hükmün gerekçesinde her iki yasaya göre uygulanması gereken maddeler ve sonuçta verilemesi gereken cezalar denetime olanak sağlayacak şekilde gösterilip, sonuç cezalara göre lehe olan yasa belirlendikten sonra, lehe olan yasaya göre uygulama yapılması gerektiği düşünülmeden ve 765 sayılı Yasaya göre verilmesi gereken ceza uygulama yapılarak saptanıp gösterilmeden denetime olanak vermeyecek biçimde hüküm kurulması,

2) Kabule göre de;

a) 5237 sayılı Yasanın 31/3.maddesinin uygulanması sırasında, suç tarihinin maddedeki değişiklik tarihinden önce olmasına göre, ½ oranında indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

b) 5237 sayılı TCY.nın 145.maddesinin 1.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının; 765 sayılı TCY’nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı”nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu; bunun,
daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinmesi kadar ve değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden ve suçun konusunu oluşturan telefon ve kartının değerinin ne olduğu denetime olanak sağlayacak şekilde karar yerinde gösterilmeden ve telefonun bilinen değerine göre de az olmamasına ve öngördüğü koşullar gerçekleşmemesine karşın, aynı Yasanın 145/1.maddesi uyarınca indirim yapılması,

3)Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 ve 24. maddeleri yönünden yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Burcu savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 23/10/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA