kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/5507 E., 2007/10456 K.

KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER

LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

“İçtihat Metni”

Yağma suçundan sanık Nermin ve Nurkadın haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin BURSA 4.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09/11/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından red isteyen 07/03/2006 tarihli tebliğname ile 30/03/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:


647 sayılı Yasanın 4/4. maddesinin açık hükmü ile dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.12.2005 gün ve 2005/2-134 - 2005/163 sayılı kararı karşısında tebliğnamedeki temyiz isteminin reddine ilişkin düşünce benimsenmemiş, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Yakınan Nilgün ‘ın züccaciye dükkanından çaldıkları cep telefonuyla kaçtıkları sırada adı geçen yakınanın dışarı çıkarak telefonunun çalındığını söylemesiyle dükkan komşusu diğer yakınan Atilla tarafından kovalanan sanıklardan Nurkadın ‘ın izlenmekten kurtulmak için suça konu cep telefonunu atarak diğer sanık Nermin ile birlikte kaçmaya devam ettikleri, yakınan Atilla’ın ise takibini sürdürüp kaçanların hırsız olduğunu söyleyerek yardım istemesi üzerine çevrede bulunanlarca yakalanan sanıklardan Nurkadın’ın, üzerinden çıkardığı kesici bir cisimle alnını keserek diğer sanık Nermin ile beraber suçtan ve cezadan kurtulmak amacıyla yakalanmalarını sağlayan yakınan Atilla yı tehdit ettiklerinin anlaşılması karşısında, sanıkların eylemlerinin 765 sayılı TCY.nın 495/2. maddesi aracılığıyla aynı Yasanın 497/1. maddesine uyan yağma suçunu oluşturduğu gözetilerek, özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, 5237 sayılı Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında sanıklar yararına olduğu anlaşılan ve dolaylı yağma suçuna yervermeyen 5237 sayılı TCY.nın aynı suça uyan 142/1-b ve 35/2-106/2-a-b. maddeleriyle uygulama yapılması gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması,

2-5271 sayılı CMK’nun 231, 253 ve 254. maddelerini değiştiren 5560 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 19.12.2006 tarihinden önce işlenen suçlarda uygulama olanağı bulunan 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23 ve 24. maddelerine göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Nermin ve Nurkadın savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca hükmolunan cezanın tür ve miktarı bakımından kazanılmış hakkın korunmasına, 22/10/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA