kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/9808 E., 2007/6596 K.

SİLAH KAVRAMI

SİLAHLA YARALAMA

 

“ÖZET”

ÖZET: SUÇTA KULLANILAN VE MAĞDURUN KAFA KEMİĞİNDE KIRIĞA NEDEN OLAN SU BORUSUNUN, 5237 SAYILI YASA’MN 6/F-4 BENDİNDE BELİRTİLEN SALDIRI VE SAVUNMA AMACI İLE YAPILMIŞ OLMASA BİLE FİİLEN SALDIRI VE SAVUNMADA KULLANILMAYA ELVERİŞLİ DİĞER ŞEY OLARAK TARİF EDİLEN SİLAH OLARAK KABULÜ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Sanık müdafii süresinde duruşmalı olarak temyiz incelemesi talebinde bulunmuş, duruşma günü verilerek tebliğ edilmiş ise de; duruşmaya katılmadığı ve mazeret de bildirmediği anlaşıldığından, dosyanın duruşmasız olarak yapılan temyiz incelemesinde;

Suçta kullanılan ve mağdurun kafa kemiğinde kırığa neden olan “su borusunun” 5237 sayılı Yasa’nın 6/f-4 bendinde belirtilen “saldırı ve savunma amacı ile yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şey” olarak tarifi yapılan bu madde anlamında silah olarak kabul edilip hükmolunan temel hapis cezasının aynı Yasa’nın 87/2-son maddesine göre 8 yıldan az olamayacağı halde yazılı şekilde karar verilmesi temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır.
Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık müdafiinin temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve uygulamaya göre yerinde görülmediğinden, reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA), 26.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA