kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/8223 E., 2007/12139 K.

KAMU DAVASINA KATILMA

 

“ÖZET”

ÖZET: YAKINAN VEKİLİNİN DURUŞMAYA KATILIP ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ TEKRAR ETTİĞİNİ BELİRTTİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 1412 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE, YAKINAN VEKİLİNDEN DAVAYA KATILMA İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİN SORULMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Elektrik hırsızlığı suçundan sanık Ziya’nın yapılan yargılaması sonucunda; beraatine dair (Kartal Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 15.11.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılıgı’nın 09.05.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Yakınan vekilinin 12.04.2005 tarihli duruşmaya geldiği ve soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesini tekrar ettiğini açıkladığı, bunun dışında yakınan vekili hiçbir oturuma katılmadığı gibi, herhangi bir katılma dilekçesi de vermediği dosya içindeki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Yakınan vekilinin duruşmaya katıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesini tekrar ettiğini açıkladığı tarihte yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Yargılaması Yasası hükümlerine göre, sanıktan şikayetçi olan yakınan vekilinden davaya katılma isteyip istemediğinin sorulması zorunlu olmadığından, tebliğnamedeki sanıktan şikayetçi olduklarını bildiren yakınan kurum vekilinin 5271 sayılı CMK’nın 238/2. maddesi uyarınca davet olunarak kamu davasına katılıp katılmayacağının sorulmaması gerektiği konusundaki düşünceye katılınmamıştır.

Kamu davası açıldıktan sonra 1412 sayılı CYY’nin 366. maddesi uyarınca davaya katılmayan yakınan vekilinin, temyize yetkisi bulunmadığından temyiz isteğinin 1412 sayılı CYY’nin 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 27.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA