kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/6143 E., 2007/9610 K.

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASI

 

“ÖZET”

ÖZET: CMK’MN 193/2 MADDE VE FIKRASININ, DOSYA KAPSAMINA GÖRE İLK BAKIŞTA EYLEMİN SUÇ OLUŞTURMAYACAĞININ ANLAŞILMASI HALİ İLE SINIRLI OLUP, SANIĞIN KASTI DEĞERLENDİRİLİP KANIT TAKDİRİ YAPILARAK UYGULANMASI DOĞRU DEĞİLDİR. SANIĞIN ABONESİZ ELEKTRİK KULLANDIĞI ANLAŞILMAKLA, SANIĞIN KULLANDIĞI ELEKTRİĞİ SAYAÇTAN GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİ, SANIĞIN NE ZAMANDIR TESPİTE KONU MESKENDE OTURDUĞU, SAYAÇ İLE TÜKETİMİN UYUMLULUĞU DA ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Elektrik hırsızlığı suçundan sanık Satı’nın yapılan yargılaması sonucunda; beraatine dair (Sincan İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 16.01.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 02.04.2007 tarihli teb-liğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

1- Ceza yargılamasında mahkemeye gelmeyen sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel kuraldan ayrıksı olarak düzenlenen CMK’nın 193/2. madde-fıkrasının, beraat kararı yönünden “dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması hali” ile sınırlı olarak uygulanabileceği gözetilmeden sorgusu yapılmayan sanığın kastı değerlendirilmek ve kanıt takdiri yoluna gidilmek suretiyle yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- 13.10.2003 günlü kaçak elektrik tespit tutanağında sanığın abonesiz halde sayaçtan elektrik enerjisi kullandığının belirtilmesi karşısında; tutanak düzenleyicileri dinlenip, sanığın kullanmış olduğu elektrik enerjisinin sayaçtan geçip geçmediğinin tespiti, geçtiği takdirde tespite konu meskende sanığın ne zamandan beri oturduğu, kurulu güce göre sarfedilen miktarın belirlenerek sayaçta gösterilen miktarla uygunluk gösterip göstermediği saptanarak sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA