kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2007/6288 E., 2007/7197 K.

HÜKÜMLÜNÜN ÇAĞRILMASI

UYARLAMA DURUŞMASI

 

“ÖZET”

ÖZET: TUTUKSUZ OLAN HÜKÜMLÜNÜN USULÜNE UYGUN OLARAK DURUŞMAYA ÇAĞRILMASI, GELMEDİĞİ TAKDİRDE MÜDAJİSİ HAZIR BULUNDURULARAK HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Adam öldürmek suçundan Derviş hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK’nın 82/1-d, 29, 62, 63, 53. maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (Adana Birinci Ağır Ceza Mah-kemesi)’nden verilen 29.09.2006 gün ve 226/198 sayılı karar re’sen temyize tabi olduğundan dava dosyası C.Başsavcılıgı’ndan tebligname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Hükümlünün uyarlamaya konu kesinleşmiş ilama ait davanın yargılaması sürecinde yargılandığı suçla ilgili olarak sorgusunun yapılmış olduğu ve yeniden duruşma açılarak yürütülen uyarlama yargılamasında sadece tahrik ile ilgili takdir hakkının kullanılmasına yönelik bulunduğu dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 193 ve halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 326. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde;

Tutuksuz olan hükümlünün 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi de gözetilerek usulüne uygun olarak duruşmaya çağrılması ve tebligata rağmen duruşmaya gelmediği takdirde müdafısi de hazır bulundurulmak suretiyle hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde usulüne uygun olarak yapılmayan tebligata dayanılarak yargılama yapılıp hüküm kurulması,

Yasaya aykırı olup, re’sen incelemeye tabi hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 05.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA