kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2006/4126 E., 2007/6810 K.

ADAM ÖLDÜRME

EKSİK SORUŞTURMA

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME

ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

TEMYİZ HAKKI

 

“ÖZET”

ÖZET: KATILAN ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİĞİNE GÖRE TEMYİZ HAKKI ORTADAN KALKMIŞTIR. SANIKLARIN KULLANDIKLARI CEP TELEFONLARI BELİRLENİP OLAY SIRASINDA BULUNDUKLARI YERLERİN VE ARALARINDA GÖRÜŞME YAPIP YAPMADIKLARININ SAPTANMASI; OLAY SIRASINDA GÜVENLİK KAMERALARINA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİN İLERİ TEKNOLOJİK İMKANLAR KULLANILARAK ÇÖZÜMLENDİKTEN SONRA YÖNTEMİNCE KEŞİF YAPILARAK TEŞHİS OLANAĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR. AYRICA, SVAP ALMA BANTLARINDA ELDE EDİLEN “ANTİMON” MADDESİNİN SANIĞIN ÇALIŞTIĞI YERDE BULAŞIP BULAŞAMAYACAĞI VE SANIKLARIN OLAY YERİNE NE KADAR SÜRE İLE GELEBİLECEKLERİ ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR. ÇOCUK OLAN SANIK HAKKINDA 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU ‘NUN 23 VE 24. MADDELERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Cuma’yı kasten öldürmekten sanık Kadir, işbu ölümle biten kavgaya katılmaktan sanıklar Muzaffer, Ahmet, Mehmet, Ömer, suçu üstlenmekten sanık Fuat, resmi mercileri iğfalden sanık Sabri’nin yapılan yargılanmaları sonunda; sanıklar Kadir, Sabri ile Fuat’ın hükümlülüklerine, sanıklar Muzaffer, Ahmet, Mehmet ile Ömer’in beraatlerine ilişkin (Mersin İkinci Ağır Ceza Mahkemesi) nden verilen 19.10.2005 gün ve 91/305 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahiller vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Katılan Emine 17.06.2005 tarihli talimat beyanında sanıklar hakkında şikayetinden vazgeçmiş olması nedeni ile temyiz hakkı ortadan kalktığından müdahiller vekilinin bu müşteki yönünden yapmış olduğu temyiz başvurusunun CMUK’nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- Müdahil Ali vekilinin temyizi nazara alınarak yapılan incelemede;

A- a) Olay tarihinde sanıkların kullandıkları cep telefonu numaraları belirlenip, olay yerini kapsayan GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında olayın olduğu 19.01.2005 günü saat 12.00-14.30 arasında yapılan tüm görüşmelerin kayıtları ile sanıklara ait görüşme kayıtları (görüşmenin hangi baz istasyonu kapsamında olduğu da belirtilmek suretiyle) getirtilip sanık veya sanıkların olay sırasında bulundukları yerler ve aralarında görüşme yapıp yapmadıklarının saptanması;

b) Olay sırasında O... firmasına ait güvenlik kameralarından çekilen ve CD’ye kaydedilen görüntülerin ileri teknolojiye sahip kurum veya kuruluşlar araştırılarak seçilecek 3 kişilik uzman bilirkişiye çözümlerinin yaptırılması, görüntülerde yer alan kişilerin ve sanıkların kullandığı motosikletin teşhis olanağı olup olmadığı saptanması; ayrıca tüm sanıklar ve motosiklet olay yerinde hazır bulundurulup eldeki görüntülere uygun şekilde yerleştirilerek görüntülerinin alınması ve CD’ye kaydedilmesi; eldeki mevcut CD görüntüleri ile keşif sırasında elde edilen CD görüntüleri karşılaştırılarak sanıklardan hangilerinin olaya katılıp katılmadığı hususlarının saptanması;

c) Sanık Ömer’in olaydan sonra alınan sol el avuç içi ve el üstü svap alma bantlarında rastlanan atış artıklarından “antimon’un” mevcut olduğu görülmekle sanık Ömer’in çalıştığı petrol dolum tesislerinde dolumda kullanılan borularda “antimon” maddesi bulunup bulunmadığı ve Ömer’in eline bulaşıp bulaşmayacağının araştırılması;

d) Sanıklar Ömer, Ahmet ve Muzaffer’in çalıştıkları iş yerlerinin olay yerine olan mesafesi, yaya ve mutad araçlarla veya Ahmet’e ait motosikletle olay yerine ne kadar süre içerisinde gelebileceğinin tespit edilmesi,

Gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik soruşturma ile hüküm kurulması,

B- Tahrik hükümlerinin uygulanması ve suç niteliğinin belirlenmesi amacıyla temyiz denetimine olanak sağlaması bakımından 24.05.2004 tarihinde Tarsus’ta meydana gelen Halil İbrahim’in öldürülmesi ile ilgili dava dosyasının aslının veya tasdikli suretinin getirtilip incelenmemesi,

C- Fuat’a verilen cezanın tür ve miktarı nazara alınarak hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23 ve 24. maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışmasız bırakılması,

D- Oğlu Kadir’e ait suçu üstlenen ve suç delillerini gizleyen sanık Sabri hakkında 765 sayılı TCK’nın 296/son maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

E- Kendisini vekille temsil ettiren müdahil Ali yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi,

Yasaya aykırı olup, müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 24.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA