kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 2006/2513 E., 2007/5757 K.

GÖREVLİYE ETKİN DİRENME

GÖREVLİYE SÖVME

 

“ÖZET”

ÖZET: KULLANDIĞI MOBİLETİN ŞASİ NUMARASININ OLMAMASINDAN ŞÜPHELENMESİ ÜZERİNE GÖREVLİLERİN MERKEZDEN CEVAP GELİNCEYE KADAR SANIĞIN KAÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN KELEPÇE TAKMAK İSTEDİĞİ SIRADA SANIĞIN ABİSİNİ ARAYIP ŞEREFSİZ POLİSLER BENİ YAKALADI DEMESİ ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN ABİSİ VE ARKADAŞININ BURADAN ADAM DA MOTOR DA ALAMAZSINIZ DEDİĞİNİN KABULÜ KARŞISINDA, SANIKLARIN NE SURETLE SİLAHLA ŞİDDET VE TEHDİT GÖSTEREREK DİRENDİKLERİ TARTIŞILMALIDIR. AYRICA SANIĞIN EYLEMİNİN GÖREVLİYE SÖVME OLUP OLMADIĞI DA TARTIŞILMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanık Tahir’in kullandığı mobilette şasi numarasının olmaması nedeniyle şüphelenen yakınanların, merkezden bilgi gelinceye kadar kaçmasını engellemek için adı geçene kelepçe takmak istediklerinde, onun ağabeyi sanık Ramazan’ı telefonla arayıp “şerefsiz polisler beni yakaladı, gelin” demesi üzerine olay yerine arkadaşı Mustafa ile gelen Ramazan’ın da “buradan adam da,

motor da alamazsınız” dediğinin kabul edilmesi karşısında, sanıkların ne suretle silahla şiddet ve tehdit göstererek direndiklerine ya da sanık Mustafa’nın silahla direnme eylemine katıldığına ilişkin kanıtlar gösterilip açıklanmadan ve sanık Tahir’in eyleminin de görevliye sövme suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan, 5237 sayılı TCY’nin 265/1, 3, 4. maddeleriyle hükümlülük kararı verilmesi,

2- Kabule göre;

a- 5237 sayılı TCY’nin 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarının seçenekli olmayıp tümüne, 2 ve 3. fıkraları da gözetilmek suretiyle hükmoluna-cağının düşünülmemesi,

b- 5237 sayılı TCY’nin 265/4. maddesiyle özgürlüğü bağlayıcı ceza arttırılırken 12 ay yerine, 1 yıl olarak fazla belirlenmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar Tahir ve Ramazan müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.06.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA