kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2006/7501 E., 2008/291 K.

ÖLÜMLE TEHDİT SUÇU

TEHDİT

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; oluşa uygun olarak, sanığın duruşma salonunda beklerken yakınan hakkında “iki yalancı şahit bulacağım, onu memuriyetten attıracağım” dediği kabul edilmesi karşısında sanığın tehdit sözlerini katılana iletilmesini kastederek yada onun da duyabileceği biçimde söyleyip söylemediği tanıklardan araştırılarak, iletme kastının varlığının saptanması durumunda, eylemin 765 sayılı Yasanın 191/son.maddesinde yazılı ön ödemeye bağlı tehdit suçunu oluşturacağı ve 5271 sayılı CYY.nın 225.maddesi uyarınca iddianamedeki nitelemenin mahkemeyi bağlamayacağı, suç niteliğinin iddianamedeki anlatımına göre mahkemece takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, yakınan ve tanık anlatımlarına göre sanığın eyleminin ölümle tehdit suçunu oluşturmadığı” biçimindeki yasaya aykırı gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan Ayşe ‘ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA