kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/1856 E., 2006/3468 K.

BEYAZ KART

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN BANKA VE KREDİ KURUMLARI ARAÇ KILINMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK

BİLİŞİM SUÇU

GÖREVLİ MAHKEME

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

“İçtihat Metni”

Bilişim suçundan sanıklar E…

…. G…

…… ve C…

….. C…

…. Iftima hakkında yapılan yargılama sonunda:

5237 Sayılı TCK.nun 61, 244/2-3, 35, 63 ve 54. maddeleri gereğince 2 yıl 3’er ay hapis cezasıyla mahkumiyetlerine dair KEMER Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 4.10.2005 gün ve 2005/331 Esas 2005/460 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 27.2.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sanıkların olay günü, başkasına ait manyetik kart bilgileri ile birlikte kart şifrelerini ele geçirip, bu şekilde ele geçirilen manyetik bilgileri beyaz kart denilen boş kartlara yazarak kartların ikizini üretmek suretiyle bu kartlarla alış veriş yapmak ya da nakit para çekmek için, D.... Bank’a ait ATM makinesinin güvenlik kamerasını bantla kapatarak, yanlarında getirdikleri 60 cm uzunluğunda içinde çeşitli elektronik bağlantılar bulunan kamera düzeneğini ve kart kopyalama cihazını ATM makinesine monte ederek araçlarında beklemeye başladıkları sırada henüz kopyalama yapamadan yakalandıkları, sanıkların eylemlerinin suç tarihi olan 26.6.2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 244/2-3. maddesinde tanımlanan suçu oluşturmadığı gibi 5237 sayılı TCK.nun 5377 sayılı Yasa ile değişik 245/2. maddesinin de suç tarihinden sonra yürürlüğe girdiğinin anlaşılması karşısında, yüklenen eylemlerinin yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 158/f maddesinde tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin tartışılması gerekli olup, bu suça bakmak görevinin de üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA