kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/1749 E., 2003/8108 K.

“İçtihat Metni”

Müessir fiil ve sövme suçundan sanık Cahit Kacak ve Ahmet Koçak’ın yapılan yargılamaları sonucunda; MAHKUMİYETLERİNE dair (KONYA/EREĞLİ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 2.5.200l tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O yer C.Savcısı ile sanık tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 89726 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Hükmolunan tazminat miktarlarının günün ekonomik koşullarına hak ve nesafet kurallarına uygun olmaması ve kabul edilen tazminat miktarı üzerinden nisbi harç alınmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamış, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Suç tarihinde l5-l8 yaş grubu arasında bulunan sanık Ahmet Koçak hakkında TCK.nun 55/3.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Sövme ve müessir fiil suçlarından mahkumiyetine karar verilen sanık Cahit Koçak’tan hangi suç için ne miktarda manevi tazminat talep edildiği müdahilden sorulup açıklattırılmadan ve hangi suç için ne miktar manevi tazminata hükmolunduğu kararda açıklanmadan toplam 25 milyon manevi tazminata hükolunması,

3-Birlikte suç işlemeyen sanıklardan ücreti vekalet ile yargılama giderlerinin eşit olarak tahsiline karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmaması,

Bozmayı gerektirmiş, O yer C.savcısı ile sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 3.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA