kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/1733 E., 2003/8101 K.

“İçtihat Metni”

Sövme suçundan sanık Hasan Topkara’nın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (ÇERKEŞ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 30.4.200l tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının l6.l.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Belediye Başkan vekili olan sanığın 309l sayılı yasa gereğince yapılan keşfe belediyeyi temsilen k atıldığının araştırılarak görevli olduğunun tespiti halinde hakkıda soruşturmanın 4483 Sayılı Yasa gereğince yapılması gerektiği ve şahsi dava yoluyla takibinin mümkün olmadığı ve görev hususu da gözetilmeden duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 3.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA