kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/38093 E., 2003/8052 K.

“İçtihat Metni”

Müessir fiil suçundan sanık Şenel Tavil ve müessir fiil ve sövme suçundan sanık Sabire Tavil, Aynur Tavil’in yapılan yargılamaları sonucunda; MAHKUMİYETLERİNE dair (DEVREK) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 20.3.200l tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Aynur müdafii Sabire vekili ve sanık Şenel tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının ll.l2.200l tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş olup sanıklar Aynur ile Sabire Tavil hakkında sövme suçundan tayin olunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 Sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince para cezasına veya diğer tedbirlerden birine çevrilmesi gereği dikkate alınmadan cezanın ıskatına karar verilmesi sonuca etkili görülmemiştir. Ancak;

1-Sanıklar Aynur ve Şenel Tavil ayrı ayrı manevi tazminata mahkum edildikleri dikkate alınarak ayrı ayrı nisbi h arca mahkum edilmeleri gerekirken toplam üzerinden nisbi harca karar verilmesi,

2-Sanıklar Şenel Tavil ve Sabire Tavil haklarında müessir fiil suçundan kurulan hükümde;

10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 Sayılı Kanunun l.maddesi ile TCK.nun 30.maddesinin 2.fıkrasında yer alan “bir lira” ibaresi “bin lira” olarak değiştirilmiş olup izah edilen bu değişikliğin sanık lehine olması ve TCK.nun 2/2 maddesi nazara alındığında sanık hakkında ceza tayin edilirken bin liranın küsurunun hesaba katılamayacağı lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekili sanık Aynur vekili ve sanık Şenel’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 2.07.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA