kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/28728 E., 2003/7857 K.

“İçtihat Metni”

Tehdit suçundan sanık Yunus Abacan’ın yapılan yargılaması sonucunda; BERAATİNE dair (KOÇARLI) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen l3.9.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O yer C.Savcıları tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 9.7.200l tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

1-Sanığın, çakmar köyünden yolcu olmasını istemedeği müştekiye “bir daha buradan yolcu alırsan seni öldürürüm, senin mezarın burası olur, buradan yolcu aldırmayacağım” sözleri ile tehdit etmesinin bu niteliği itibariyle TCK.nun 20l.maddesinde düzenlenen ve Asliye Ceza Mahkemesinin görevine dahil olan çalışma özgürlüğünü engelleme suçunu oluşturduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Kabul ve uygulamaya göre de;

Hazırlık aşamasında dinlenen olayın görgü tanığı Murat Işık dinlenmeden eksik soruşturma ile hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, O yer C.savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 2.07.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA