kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/5648 E., 2003/2191 K.

“İçtihat Metni”

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanıklar Hacı Mithat Ceylan, Cemalettin Ceylan’ın yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine, ertelemeye ve zoralıma dair (BALA) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28.3.2001 gün ve 122 esas, 91 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.5.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Sanık Hacı Mithat Ceylan’ın hazırlık aşamasındaki beyanında amcası Cema-lettin’e ait silahı isterken “düğünde düşmanlarım var beni rahatsız ediyorlar korku-yorum, ne olur ne olmaz tabancanı verirmisin biçiminde” gösterdiği nedenin taşı-ma kastını içerdiği kabul edilmekle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanıkların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (ONANMASINA), 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA