kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/8235 E., 2003/3053 K.

“İçtihat Metni”

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Önder Sert’in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (GÜRÜN) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.10.2001 gün ve 31 esas, 80 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 2.7.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Sanığın Şugul Mahallesi, kayadibi mevkiindeki evinde bulundurmak üzere ruhsata bağlattığı suça konu silahını evini Yukarısazcığaz köyüne naklederken eşyaları ile birlikte getirip bu adreste bulundurmaktan ibaret eyleminin atılı suçu oluşturmayacağı, nakil aşamasında yetkili merciilerden izin alınmamasının sadece bir idari işlem eksikliği olarak değerlendirilmesi gerekeceği gözetilmeden oluşa ve bu konudaki yerleşik uygulamaya uymayan bir gerekçeyle mahkumiyet hük-mü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 4.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA