kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/6646 E., 2003/3021 K.

“İçtihat Metni”

6136 Sayılı Kanuna aykırılık ve silahla tehditten sanık İlyas Okutur’un yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (BORÇKA) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24.5.2001 gün ve 148 esas, 139 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 4.6.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Sanığın 22.1.2001 tarihli dilekçesi ile maddi durumu iyi olmadığından dolayı mahkemece müdafii tayin edilmesini istemesine ve CMUK.nun 138. maddesi de “yakalanan kişi veya sanık müdafii seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdafii tayin edilir” emredici kuralını öngörmesine karşın savunması alınırken CMUK.nun 135. maddesinde yazılı hakların hatırlatıldığı ve sanığın müdafii istemediği, mecburi müdafilik de bulunmadığı tayin edilerek müdafiin sorgu için olduğu gerek-çeleriyle ve CMUK.nun 138. maddesine yanlış anlam verilerek talebin reddine karar verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 3.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA