kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/3705 E., 2003/2500 K.

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanıklar Ali Cengiz ve Sebahi Cengiz’in yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (ŞEBİNKARAHİSAR) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 23.5.2001 gün ve 8 esas, 38 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ile O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.4.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Köy tüzelkişiliği adına tapuya arsa olarak tescil edildiği Tapu Sicil Müdür-lüğünce bildirilen yere elatma eyleminde, TCK.nun 513/2. maddesinde tanım-lanan suçun ögeleri oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanıklar ve O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZUL-MASINA), 23.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA