kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/3840 E., 2003/2367 K.

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Ramiz Eroğlu’nun yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (ŞEBİNKARAHİSAR) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 30.5.2001 gün ve 5 esas, 43 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve Yerel C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.4.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

1- Kadastro tespiti sırasında dere yatağı olarak belirlenen taşınmazın mer’a, harman yeri, yol, sulak gibi öteden beri köylünün ortak kullanımına bırakılmış yerlerden olup-olmadığı ve niteliği tarafsız yerel bilirkişi ve tanıklardan sorulup kesin olarak saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiği gözetilmeden eksik soruşturmayla mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

a) TCK.nun 522. maddesinin uygulanması sırasında indirim, hükmolunan temel ağır para cezası yerine suça konu taşınmazın belirlenen değeri üzerinden yapılıp, bulunan miktarın da ağır para cezası olarak tayini suretiyle noksan ağır para cezasına hükmedilmesi,

b) 4806 Sayılı Yasanın 1. maddesi ile TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasındaki “bir” sözcüğünün “bin” olarak değiştirilmiş bulunması karşısında sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bin” lira küsurunun atılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan CMUK.nun 326. maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakları saklı kalmak koşuluyla hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 18.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA