kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/7207 E., 2006/9886 K.

ADİ PARA CEZASI

KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

TESELSÜL EDEN EYLEM

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

“İçtihat Metni”

Kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanığın yapılan yargılaması sonunda: 5237 Sayılı TCK.nun 245/3, 62, 53. maddeleri uyarınca iki kez 3 yıl 4 ay hapis ve hak yoksunluğu ayrıca aynı yasanın 245/3, 35/2, 62, 53. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve hak yoksunluğu cezasıyla mahkumiyetine dair ANTALYA 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.05.2006 gün ve 2005/1555 Esas, 2006/473 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 20.10.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Hükme konu şikayetçilere ait işyerlerinden yapılan alışverişlerde sonu 7891 ile biten A…

….. logolu sahte kredi kartının kullanılıp, C…

….. logolu kartın bu şikayetçilerin işyerlerinde kullanılmadığı cihetle, başka alışverişlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıp sonucuna göre 5237 Sayılı TCK.nun 245. maddesinin 2 veya 3. fıkraları uyarınca bir hüküm kurulması, 17.11.2005 tarihinde Adana Teknosa’dan yapılan alışverişte kullanılan kredi kartı ile ilgili zamanaşımı içinde dava açılması mümkün görülmüştür.

1- Manyetik şeridi yurtdışındaki E…

… K…

……… G…

… isimli bankaya ait üzerinde A…

….. logosu bulunan ve kendi ismi yazılı 5232 5517 9515 7891 nolu kredi kartının sanık tarafından 25.11.2005 günü kısa aralıklarla iki üye işyerinde kullanıldığı aynı gün şikayetçi Y…

….. M…

…… G…

….’a ait kuyumcu dükkanından alışveriş yapılmak istendiği sırada POS cihazının onay vermemesi üzerine kaçmak isterken yakalandığının anlaşılması karşısında, teselsül eden eylemi nedeniyle 5237 Sayılı TCK.nun 245/3, 43. maddeleri gereğince mahkumiyeti yerine yazılı şekilde alışveriş yapılan üye işyerleri sahipleri mağdur kabul edilip 3 kez uygulama yapılmak suretiyle fazla ceza tayini,

2- Suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 29.06.2005 tarih ve 5377 Sayılı Yasa ile değişik 5237 Sayılı Yasanın 245. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hapis cezası yanında adli para cezasının da hükmolunması gerektiğini gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 05.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA