kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2007/6530 E., 2007/6017 K.

BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

DOLANDIRICILIK

İDDİANAMENİN İADESİ

SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 157 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 170 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 174 ]

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan şüpheli M. A.... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Sincan Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 11.12.2006 tarihli ve 2005/5213 soruşturma, 2006/3318-295 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.12.2006 tarihli ve 2006/103 sayılı kararma yönelik itirazın reddine ilişkin, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2007 tarihli ve 2007/375 değişik iş sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre; Sincan 2.Ağır Ceza Mahkemesince şüphelinin savunmasının alınmadığı, şüphelinin üzerine atılı suçun banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olduğu ve bu suça bakma görevinin de asliye ceza mahkemesine ait olacağı belirtilerek iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesinde, iddianamede bulunması gereken hususların neler olacağının gösterildiği, aynı kanunun 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, iddianamenin iadesi sebepleri arasında sanığın savunmasının alınmamasının gösterilmediği, dosya kapsamında bulunan nüfus kaydına göre de kimliği hakkında herhangi bir şüphe bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucunda kendisine ulaşılmadığı ve hakkında yakalama emri çıkarıldığı, ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasında “suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez” şeklinde düzenleme bulunduğu gözetildiğinde, soruşturma aşamasında suçun hukuki nitelendirilmesinin Cumhuriyet Savcısına, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin ise mahkemesine ait olup mahkemece yapılacak yargılama sonucunda suçun unsurlarının oluşup oluşmadığına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 30.05.2007 gün ve 28141 sayılı kanun yararına atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 05.07.2007 gün ve K.Y.2007119497 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

KARAR VE SONUÇ : İncelenen dosya içeriğine göre, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde bulunduğundan, Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.12.2006 gün ve 2006/103 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2007 gün ve 2007/375 değişik iş sayılı kararının CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin mahkemesince takdir ve ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 27.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA