kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2008/3819 E., 2008/5910 K.

KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

SAHTE OLUŞTURULAN BANKA KARTI İLE HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETMEK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]

“İçtihat Metni”

Kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından sanık Tahsin ...’in yapılan yargılaması sonunda: mahkumiyetine dair Antalya 5.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25/07/2007 gün ve 2007/331 Esas 2007/804 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş, sanık müdafii duruşmalı inceleme isteğinde bulunmuş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama-bozma isteyen 25/03/2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, hükmolunan cezanın süresine göre koşulları bulunmadığı anlaşılan sanık müdafiinin vaki duruşmalı inceleme isteminin 5320 Sayılı Yasanın 8.maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı Yasanın 318.maddesi uyarınca reddine karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : I-Yurtdışındaki yabancı bankalara ait 671 0235 0003 5991 8096 ve 672 54008000 0823 6171 nolu kartların manyetik şeritlerinin kopyalanması suretiyle sahte olarak oluşturulan üzerinde herhangi bir banka ibaresi bulunmayan 21 ve 6 numaralarının bulunduğu beyaz rekli kartlarla iki ayrı ATM’den değişik zamanlarda birden fazla para çekilmesi suçlarından iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmolunması nedeniyle 5728 Sayılı Yasa ile değişik CMK.nın 231.maddesinin uygulanması olanağı bulunmayan sanık hakkında toplanan delillere karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş olduğundan sanık müdafiinin delil bulunmadığına, fazla ceza verildiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-Yurtdışındaki yabancı bankalara ait 673 3020 3069 0275 3000, 670 2700 0008 2122 3086, 672 5340 2000 4828 4062, 672 5403 5000 0605 9156, 6722531 7000 4471 7847, 673 2250 8625 6053 5009, 4909 8238 0121 0880 nolu kartların manyetik şeritlerinin kopyalanması suretiyle yabancı bir banka hesabı ile ilişkilendirilmiş sahte olarak oluşturulan üzerinde herhangi bir banka ibaresi bulunmayan 45 ve 45-2010 numaralarının bulunduğu beyaz renkli iki adet kart ve üzerinde M.... Clup yazılı 7 adet kart ile ilgili olarak kurulan hükümlere yönelik sanık müdafiinin temyizine gelince;

Hükümden sonra, 08/02/2008 günlü 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562 maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. ve TCK.nun 7/2.maddeleri gereğince, sanık hakkında “

“hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına”

” karar verilip verilmeyeceğinin takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA