kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2003/18552 E., 2005/9931 K.

BİLİŞİM SUÇLARI

GÖREVLİ MAHKEME

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 244 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 525 ]

“İçtihat Metni”

Bilişim suçundan sanık H…

… hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin TURGUTLU Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 23.5.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 765 sayılı TCK.nun 525/b-2. ( 5237 sayılı TCK.’nun 244 ) maddesine uyan suçlara ilişkin davaya bakmak, kanıtları değerlendirmek ve karar vermek görevi Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu halde, görevsizlik yerine yargılama sürdürülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Hakan Bor savunmanının temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 10.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA