kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2010/22663 E., 2010/18635 K.

POLİS MEMURLARINA MUKAVEMET, YARALAMA

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 223 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 102 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 104 ]

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ,

Sanığın, başka bir olay nedeniyle kendisini yakalamak isteyen görevli polis memurlarına saldırarak yaralaması ve polis merkezine getirildikten sonra da direnme eylemlerini sürdürerek eşyaya karşı da şiddet uygulamak suretiyle masa camını kırmasının bütünüyle görevliye direnme suçunun oluşturacağı ve olayda kamu malına zarar verme kastının bulunmadığı gözetilmeden eylem ikiye bölünerek her iki suçtan ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş,

Ancak;

Direnme suçunun oluştuğu 21.04.2002 tarihine göre temyiz süreci içerisinde 7 yıl 6 aylık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleştiği anlaşıldığından,

Sanık M... A... müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde bulunmakla HÜKMÜN BOZULMASINA, sanık yararına olduğu anlaşılan 765 sayılı TCY.’nın 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CYY.’nın 223. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak kamu davasının düşürülmesine, 08.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA