kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2008/17820 E., 2010/18041 K.

ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMA

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 426 ]

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 234 ]

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede :

Sanığın, Milas Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.03.2000 tarih ve 9/195 sayılı kesinleşmiş boşanma kararı ile velayeti kendisine verilen henüz 8 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunma suçundan yargılanması nedeniyle mağdur çocukla arasında çıkar çatışması bulunduğundan 4721 Türk Medeni Kanunu’nun 426/2 gereğince bu davada mağdur çocuğun haklarının korunması ve temsil edilmesi açısından kayyım atanması sağlanarak husumet izni alındıktan sonra CMK 234/2.maddesi gereğince tayin edilen vekil huzurunda yargılamaya devam edilmesi gerekirken açıklanan hususlara riayet edilmeden beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve CMK. 234/2.maddesi gereğince Mağdur Çocuk H... S...’a atanan zorunlu vekilinin temyiz nedenleri görüldüğünden tebliğnamedeki düşüncenin reddiyle HÜKÜMLERİN başkaca yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA