kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2009/18692 E., 2009/14758 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARINI KÖTÜYE KULLANMAK

SAHTE KİMLİKLE KREDİ KARTI ALIP KULLANMA

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE BANKA VEYA KREDİ KARTLARINI KÖTÜYE KULLANMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

“İçtihat Metni”

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın basit dolandırıcılık ve katılan A ..... Bank’a karşı işlediği banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezaları artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, CMK’nun 231. maddesinin uygulanmama nedenleri gösterilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık ve müdafiinin soruşturmanın eksik yapıldığına, hükmolunan cezaların fazla olduğuna ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- Sanık ve müdafiinin katılan ... Bankası’na karşı işlenen “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizlerine gelince:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun dairemizce de benimsenen 27.05.2008 gün ve 11-87/150 sayılı kararında da açıklandığı üzere; ... Bankası İzmir Karşıyaka Şubesi Müdürlüğü’ne sahte kimlik kullanarak yaptığı başvuru sonucunda oluşturulan kredi kartıyla değişik işyerlerinden farklı zamanlarda birden fazla alışveriş yaptığı iddia ve kabul olunan sanığın eylemin TCK.’nun 245/3,43.maddelerinde öngörülen zincirleme olarak “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu’nu oluşturacağı gözetilmeyerek fiilin 5237 sayılı TCK’.nun 158/1-j maddesinde yer alan suçu oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafıinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sonuç cezalar yönünden kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 07.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA