kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2009/22078 E., 2010/1382 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BİRDEN FAZLA KREDİ KARTININ KULLANILMASI

SAHTE OLUŞTURULAN BİRDEN FAZLA KREDİ KARTININ KULLANILMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]

“İçtihat Metni”

Sahte oluşturulan birden fazla kredi kartının kullanılması halinde eylemlerin her farklı banka kartı için ayrı ayrı suç oluşturup kartların birden çok kullanımı halinde her kart için zincirleme şeklinde işlenen suç hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Somut olayda da sanıklar M..... A..., B..... Ö..., S.... H..... B...’in Europabelcium kartını F.... D... ve T..... T...’e ait işyerinde kullandıkları, Pirecusbank’a ait kredi kartını ise F.... D...’e ait işyerinde kullanmaya teşebbüs ettikleri anlaşılmakla, Europabelcium kartı için 5237 sayılı TCK.nun 245/3, 43, Pirecusbank’a ait kredi kartı için aynı yasanın 245/3, 35/2. maddeleri ile ayrı ayrı hüküm kurulması yerine suça konu kredi kartlarının kullanımlarına ilişkin eylemlerin zincirleme işlenen tek suç kabulüyle uygulama yapılması, sanıklar M..... A... ile F..... D...’in sabıka kayıtlarındaki bilgilere göre koşulları oluştuğu halde 5237 Sayılı TCK.nun 58/7.maddesi gereğince mükerrirler hakkındaki infaz rejiminin ve infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamış, sanıklardan M..... A... hakkında nüfus cüzdanında sahtecilik eylemi nedeniyle “

“resmi belgede sahtecilik”

” suçundan dava zamanaşımı içerisinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

SONUÇ : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklara yüklenen suçların sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiriler dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar ile sanıklar M..... ile T..... müdafilerinin fazla ceza verildiğine, eksik soruşturmayla hüküm kurulduğuna, suçun unsurlarının oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 16.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA