kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2010/4953 E., 2010/6357 K.

BANKADAN KREDİ TAHSİSİ SAĞLAMAK

KREDİ TAHSİSİ SAĞLAMAK

SAHTECİLİK

TESELSÜL EDEN SAHTECİLİK SUÇU

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

“İçtihat Metni”

Sanığın G.... D..... adına sahte kimlik, ikametgah belgesi, maaş bordrosu oluşturarak değişik tarihlerde 5 ayrı bankaya başvurarak kredi sözleşmeleri imzalayıp kredi tahsisini sağladığının iddia ve kabul olunması karşısında;mağdur banka sayısınca teselsül eden “sahtecilik” suçunun oluşacağı gözetilmeden yazılı şekilde teselsül eden tek suç kabulü suretiyle eksik ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, açıklanan yöntemle ayrıca F.... A.Ş. Aydın Şubesi’ne başvurarak sonu ... ile biten sahte kredi kartı oluşturulmasını sağlayıp bu kartla 1.428,49 TL lik harcama yapma fiili nedeniyle TCK.nun 245/2 ve 3.fıkraları gereğince zamanaşımı içerisinde mahallinde kamu dava açılması mümkün görülmüştür.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin,CMK.nun 231.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmama nedenleri gösterilmiş, cezaları arttırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan,

SONUÇ : Sanık müdafiinin eksik soruşturma yapıldığına,tek ceza tayini gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 26.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA