kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2007/14075 E., 2008/13647 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

YAĞMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 109 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 149 ]

“İçtihat Metni”

A-Sanıkların yakınan F.A.’ya yönelik yağma eylemi nedeniyle haklarında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanıklar H.D.A. ve A.B. savunmanlarının temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA,

B- Sanıkların yakınan Y.Ö.’ye yönelik yağma, her iki yakınana yönelik hürriyeti kısıtlama ve yakınan F.A.’ya yönelik banka kartının kötüye kullanılması eylemleri nedeniyle haklarında kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;

Yakınan Y.Ö.’nün, olaydan sonra Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesine, 19.06.2006 tarihli banka hesap ekstresine, sanıkların dolaylı kabullerine ve dosya içeriğine göre; sanıkların silahla adı geçen yakınanın içerisinde cep telefonu, 50,00.-TL para ve kimlik kartının bulunduğu çantasını zorla aldıklarının, daha sonra da yakınanlar F. A. ve Y. Ö.’nün özgürlüklerini yanlarında alıkoymak suretiyle iki saat kısıtladıklarının ve yakınan F. A.’dan zorla alıp şifresini öğrendikleri banka kartıyla bankamatikten 300,00.-TL’sini çektiklerinin anlaşılması karşısında; yakınan Y. Ö.’ye yönelik eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nun 149/1- ( a,c ); yakınan F. A.’ya yönelik aynı Kanunun 245 ve her iki yakınana yönelik alıkoyma eylemlerinin anılan Yasanın 109.maddelerine uyan suçları oluşturduğu gözetilmeden, yakınanların yargılama aşamasındaki sanıkları cezadan kurtarmaya yönelik açıklamasına üstünlük tanınarak ve yağma suçunun unsurları olduğu gerekçesiyle yazılı biçimde ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 17.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA