kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2008/15452 E., 2009/488 K.

BANKA KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BİLİŞİM SUÇLARI

HİLELİ HAREKETLERLE ELDE EDİLEN KREDİ KARTI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 157 ]

“İçtihat Metni”

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın delil bulunmadığına, fazla ceza verildiğine, o yer C.Savcısının eksik ceza verildiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığın, maaşını çekmeye gelen şikayetçilere yardım etme bahanesiyle bankamatik kartının şifresini de öğrendikten sonra hileli hareketlerle elde ettiği kartı kullanarak bankamatik yoluyla hesaptaki parayı çekmekten ibaret eyleminin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı yasanın 245/1. maddesinde yazılı suçu oluşturacağı gözetilmeden, “dolandırıcılık” suçunu işlendiğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Adana 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 22.05.2003 gün ve 518-467 sayılı mahkumiyet hükmünün 30.05.2003 tarihinde kesinleşmesinden sonra 15.03.2006 tarihinde infaz edildiği gözetilerek, sanığın temyize konu bu dosyadaki suçu 28.08.2006-25.09.2006 tarihlerinde işlemesi nedeniyle verilen cezanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 Sayılı TCK.nun 58. maddesi uyarınca mükerrerlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 04.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA