kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2009/2700 E., 2009/6294 K.

GÖREVLİ MAHKEME

KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

“İçtihat Metni”

Sanığın yapılan yargılaması sonunda: verilen hükmün süresi içinde sanık müdafii tarafından Yargıtay’ca incelenmesi istenilmiş olduğundan dava evrakı daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 27.05.2008 gün ve 87/150 sayılı kararında da açıklandığı üzere; sanığın, kendi fotoğrafının bulunduğu sahte A... A... kimliği ile H... ve G..... Bankası’na başvurarak haksız şekilde elde ettiği kredi kartlarını kullandığının iddia olunması karşısında; eylemlerinin sübutu halinde, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 245. maddesinin 3. fıkralarında öngörülen ( kredi kartlarının kötüye kullanılması ) suçlarını oluşturacağı ve bu suç tarihi itibariyle, bu suçlara ilişkin delillerin takdirinin alt dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yanlış tavsif sonucu ağır ceza mahkemesine açılan suçtan dolayı yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 14.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA