kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2009/14916 E., 2009/11372 K.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARINI KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU

GERÇEĞE AYKIRI KREDİ KARTLARI ALIP DEĞİŞİK TARİHLERDE KULLANMAK

SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKA DOLANDIRMAK

ZİNCİRLEME SUÇ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 204 ]

“İçtihat Metni”

1- Sanık ve müdafiinin resmi belgede sahtecilik ve katılan Y. K. B..... yönelik dolandırıcılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Dolandırıcılık suçundan sonuç olarak tayin edilen 83.320 TL adli para cezas doğru olduğundan, 5000 adli gün para cezasının TCK’nın 62/1.maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılması neticesinde 4166 gün yerine 4176 gün olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiş, sanığın sahte nüfus cüzdanını talep belgesi ile gerçeğe aykırı nüfus cüzdanı almaktan ibaret eyleminde sahtecilik suçunun teselsül ettiği gözetilip TCK’nın 43.maddesinin, kesinleşmiş adli sicil kaydı nedeniyle şartları oluştuğu halde TCK’nın 58. maddesinin uygulanmaması isabetsizlikleri aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın kastının bulunmadığına, müdafiinin cezanın alt sınırdan tayin edilmesi gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

G. Bankasına yönelik açılmış bir kamu davası bulunmadığı gözetilmeden anılan banka yönünden katılma kararı verilip gerekçeli karar başlığında da katılan olarak gösterilerek sanığın katılan sayısınca ayrı ayrı vekalet ücretine hükmolunması,

Yasaya aykırı ise de, yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, gerekçeli karar başlığından katılan Garanti Bankası’na ilişkin bölüm ile hüküm fıkrasında yer alan vekalet ücretine ilişkin kısmın çıkartılarak hüküm fıkrasında “

“ 1250 TL maktu vekalet ücretinin katılanlar B.... A., Y. K. Bankası, A.bank ve F.bank’a verilmesine”

” denilmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

2- Sanık ve müdafiinin A.bank ve F.bank’a yönelik dolandırıcılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inaç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın başkasına ait kimlik bilgilerini içeren “

“sahte nüfus cüzdanını”

” kullanmak suretiyle katılan banka şubelerinden gerçeğe aykırı kredi kartları alıp değişik tarihlerde kullanmak suretiyle menfaat temin etmekten ibaret eylemlerinin, CGK’nun 27.05.2008 gün ve 2008/11-87/150 kararında açıklandığı üzere; her bir bankaya ait kart için 5237 sayılı TCK.nun 245/3, 43. maddelerinde yazılı zincirleme biçimde “

“banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”

” suçlarını oluşturduğu gözetilmeden suç vasfının belirlenmesinde yanılğıya düşülerek eylemin nitelikli dolandırıcılık suçlarını oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 08.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA