kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2007/849 E., 2009/14539 K.

BAŞKASINA AİT KREDİ KARTI BİLGİLERİ İLE ALIŞVERİŞ YAPMA

BİLİŞİM SİSTEMİNİ KULLANARAK ÇIKAR SAĞLAMA

KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MAİL ORDER YOLUYLA SİPARİŞTE BULUNMA

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 244 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 525 ]

“İçtihat Metni”

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafîinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

KARAR : 1-Dolandırıcılık suçu; hileli davranışlarla bir kişinin aldatılıp onun veya bir başkasının zararına, failin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması suretiyle oluşur. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin, gerçek bir kişiye yöneltilmiş olması, onun kandırılarak çıkar sağlanması gerekir. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda ise, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler araç olarak kullanılıp gerçek kişiler aldatılarak çıkar sağlanmaktadır. Bankaların etkin işlevi bulunan çek, hesap cüzdanı, dekont gibi maddi varlıklarının kullanılması halinde ise, banka vasıta kılınarak dolandırıcılık suçu oluşacaktır.

Gerçek bir kişiyle karşı karşıya gelmeden, yüz yüze veya telefon, bilgisayar, bilgi geçer gibi bir başka vasıta kullanılarak görüşmeden, konuşmadan, kişilere yönelik hileli davranışlarla aldatılmadan sadece bilişim sistemi kullanılarak doğrudan doğruya çıkar sağlanması halinde “bilişim sistemine girerek haksız çıkar sağlama suçu”gerçekleşecektir.

Oluş ve kabule göre, şikayetçiye ait kredi kartı bilgilerini öğrenen sanık, elektronik eşya alım satımı yapan bir şirketin internet sitesine girerek elektronik ortamda “mail order” yoluyla mal siparişinde bulunmuş ve mail order formlarına başkasına ait kredi kartı bilgilerini yazarak satıcı firmaya, şikayetçinin hesabından ödeme yapılmasını sağlayıp kargoyla gönderilen malları teslim almıştır. Olayın ortaya çıkması üzerine banka; ödedikleri parayı suçun hareket unsuruna muhatap olan şirketin hesabından geri almışlar, bu suretle kredi kartı sahipleri maddi bir zarara uğramamışlardır.

Sanıkların, elektronik ortamda veya telefonla alınacak mallar hakkında görülmeleri, ön bilgi almaları hazırlık hareketi olup suç; mail order yöntemiyle başkalarına ait kredi kartı bilgilerinin, mağdur olan satıcılara ulaşması ve buna dayanılarak malların gönderilmesi ile işlenip tamamlanmaktadır. Olayda, bankaların maddi varlığı olan kredi kartları fiziki olarak kullanılmamış, satıcı firma yetkilileri olan gerçek kişilerle görüşülüp bu bilgilerin doğru olduğu, kendilerine veya yakınlarına ait bulunduğu gibi bir takım hileli hareketlerle satıcılar yanıltılmamış olduğundan nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları gerçekleşmemiştir.

Kişilere karşı hileli hareketlerde bulunulmadan, kredi kartları kullanılmadan bilişim sisteminden yararlanılarak kart bilgileri yazılıp mail order yöntemiyle alışveriş yapılarak satıp bedelinin, suçtan zarar gören şikayetçinin kredi kartı hesabından ödenmesinin sağlanması suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 525/b-2 maddesine uygun bilişim sistemini kullanarak çıkar sağlama suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Kabule göre de; Başkasına ait kredi kartının, kart sahibinin rızası dışında kullanılarak yarar sağlanmasının suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 245/1. maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde aynı yasanın 158/l-f maddesiyle karşılaştırma yapılarak lehe yasanın belirlenmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA