kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/2844 E., 2007/285 K.

DOLANDIRICILIK

EMRE YAZILI SENETTE TANZİM TARİHİ CE CİRO

KATILMA KARARI

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan sanıklar A……. ve O….’ın yapılan yargılamaları sonunda: Beraatlerine dair RİZE Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.07.2005 gün ve 2005/12 Esas, 2005/139 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi şikayetçi idare vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının temyiz isteminin reddini isteyen 10.04.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Sanıklara yüklenen, sahte bandrollü sigara satmak suretiyle dolandırıcılık suçundan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nun doğrudan doğruya zarar görmediği, zarar görenlerin suça konu sigaraları alan müşteriler olduğu halde usulsüz olarak verilen ve hukuken geçerliliği bulunmayan katılma kararının hükmü temyiz yetkisi kazandırmayacağından, şikayetçi idare vekilinin vaki temyiz isteminin 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE 29.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.29

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA