kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/2428 E., 2006/5098 K.

KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 245 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ]

“İçtihat Metni”

Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanıklar S…

…. D…

…. ve M…

….. Ş…

…. Y…

……’ın yapılan yargılamaları sonunda;

5237 sayılı TCK.nun 158/f ( iki kez ), 43, 62, 53/1-2 ve 63. maddeleri gereğince 4 yıl 2’şer ay hapis, 15.600’er Yeni Türk Lirası adli para ve 4 yıl 2’şer ay hapis, 25.000’er Yeni Türk Lirası adli para cezalarıyla mahkumiyetlerine dair İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08.09.2005 gün ve 2004/359 Esas, 2005/243 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Serhat Demir ve sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 23.03.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dolandırıcılık suçunda unsur olan kandırabilecek nitelikteki hile ve desiselerin, gerçek kişiye yönelmesi ve bu kişinin hataya düşürülüp onun veya bir başkasının zararına, fiili işleyene veya başkasına haksız bir menfaat sağlanması gerekir. Somut olaylarda; sanıkların bilgileri kodlanarak sahte üretilmiş yurtiçi ve yurtdışı kredi kartlarını temin edip sanık S…

…. D…

….’in sahibi olduğu üye işyerindeki A…

….. Türk Anonim Şirketi ve D…

….. Anonim Şirketi’ne ait POS. cihazlarından geçirdikleri ve alışveriş yapılmadığı halde yapılmış gibi gerçeğe aykırı bir biçimde üretilen slipleri katılan bankalara ibraz ederek haksız menfaat sağladıklarının iddia olunmasına göre, eylemlerin sübutu halinde kullanılan sahte kredi kartlarında adı geçen bankalar sayısınca, aynı bankaya ait birden fazla sahte kredi kartının kullanılması halinde teselsül eden 765 sayılı TCK.nun 525/b-2 ( 5237 sayılı TCK.nun 245. ) maddesinde öngörülen suçu oluşturacağı ve sanık M…

…. Ş…

….Y…

….. hakkında da, aynı suçtan benzer nitelikte kamu davalarının açıldığının anlaşılması karşısında; ilgili dava dosyaları celbedilerek, olaylarda kullanılan sahte kredi kartlarından aynı bankalara ait olanların tespiti halinde, bu dava dosyalarının birleştirilmesi ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme sonucu mahkumiyetlerine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık S…

…. D…

…. ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 05.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA